Kursmoduler

Kurstillfälle 1, Januari

Kurstillfälle 1, Januari
Modulen slutförd Modul pågår Modulen låst
Kurstillfälle 1, Januari 1245    
 • Förkunskap Matematik VT 2019_Biomekanik och Motorisk kontroll.pdf
  Förkunskap Matematik VT 2019_Biomekanik och Motorisk kontroll.pdf Förkunskap Matematik VT 2019_Biomekanik och Motorisk kontroll.pdf
  Få minst   Måste få minst   för att klara av det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet har slutförts genom att få minst   Visa Måste visa för att klara av det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markering färdig Måste markera modulobjektet som klar för att vara färdig Markering är färdig Modulobjektet har markerats som färdig och är klar Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för att vara klar Bidragit Bidrog till den här modulen och är klar Lämna in Måste lämna in det här modulobjektet för att vara klar Inlämnad Modulobjektet har lämnats in och är färdigt
 • Biomekanik_och_motorisk_kontroll_MBBINK_Master.pdf
  Biomekanik_och_motorisk_kontroll_MBBINK_Master.pdf Biomekanik_och_motorisk_kontroll_MBBINK_Master.pdf
  Få minst   Måste få minst   för att klara av det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet har slutförts genom att få minst   Visa Måste visa för att klara av det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markering färdig Måste markera modulobjektet som klar för att vara färdig Markering är färdig Modulobjektet har markerats som färdig och är klar Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för att vara klar Bidragit Bidrog till den här modulen och är klar Lämna in Måste lämna in det här modulobjektet för att vara klar Inlämnad Modulobjektet har lämnats in och är färdigt
 • Kurs-PM-GIH_Biomechanics and Motor Control_2019.pdf
  Kurs-PM-GIH_Biomechanics and Motor Control_2019.pdf Kurs-PM-GIH_Biomechanics and Motor Control_2019.pdf
  Få minst   Måste få minst   för att klara av det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet har slutförts genom att få minst   Visa Måste visa för att klara av det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markering färdig Måste markera modulobjektet som klar för att vara färdig Markering är färdig Modulobjektet har markerats som färdig och är klar Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för att vara klar Bidragit Bidrog till den här modulen och är klar Lämna in Måste lämna in det här modulobjektet för att vara klar Inlämnad Modulobjektet har lämnats in och är färdigt

Kurstillfälle 2, Februari

Kurstillfälle 2, Februari
Modulen slutförd Modul pågår Modulen låst
Kurstillfälle 2, Februari 1246    

Kurstillfälle 3, Mars (1)

Kurstillfälle 3, Mars (1)
Modulen slutförd Modul pågår Modulen låst
Kurstillfälle 3, Mars (1) 1247    

Kurstillfälle 4, Mars (2)

Kurstillfälle 4, Mars (2)
Modulen slutförd Modul pågår Modulen låst
Kurstillfälle 4, Mars (2) 1248    

Kurstillfälle 5, April

Kurstillfälle 5, April
Modulen slutförd Modul pågår Modulen låst
Kurstillfälle 5, April 1249    

Kurstillfälle 6, Maj

Kurstillfälle 6, Maj
Modulen slutförd Modul pågår Modulen låst
Kurstillfälle 6, Maj 1251    
 
lägsta poäng måste visa måste lämna in måste bidra