Kursmoduler

Kurstillfälle 1, Januari

Kurstillfälle 1, Januari
Modul slutförd Modul pågår Modulen låst
Kurstillfälle 1, Januari 1245    
 • Förkunskap Matematik VT 2019_Biomekanik och Motorisk kontroll.pdf
  Förkunskap Matematik VT 2019_Biomekanik och Motorisk kontroll.pdf Förkunskap Matematik VT 2019_Biomekanik och Motorisk kontroll.pdf
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • Biomekanik_och_motorisk_kontroll_MBBINK_Master.pdf
  Biomekanik_och_motorisk_kontroll_MBBINK_Master.pdf Biomekanik_och_motorisk_kontroll_MBBINK_Master.pdf
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt
 • Kurs-PM-GIH_Biomechanics and Motor Control_2019.pdf
  Kurs-PM-GIH_Biomechanics and Motor Control_2019.pdf Kurs-PM-GIH_Biomechanics and Motor Control_2019.pdf
  Få minst   Måste få minst   poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst   Modulobjektet är färdigt genom att få minst   poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är färdigt Markera som klar Måste markera modulobjektet som klart för att vara färdig Markera som klar Modulobjektet har markerats som klart och är färdigt Bidra Måste bidra till det här modulobjektet för vara färdig färdig Bidragit Bidrog till det här modulobjektet och är färdig Skicka in Måste skicka det här modulobjektet för att vara färdig Inskickad Modulobjektet har skickats in och är färdigt

Kurstillfälle 2, Februari

Kurstillfälle 2, Februari
Modul slutförd Modul pågår Modulen låst
Kurstillfälle 2, Februari 1246    

Kurstillfälle 3, Mars (1)

Kurstillfälle 3, Mars (1)
Modul slutförd Modul pågår Modulen låst
Kurstillfälle 3, Mars (1) 1247    

Kurstillfälle 4, Mars (2)

Kurstillfälle 4, Mars (2)
Modul slutförd Modul pågår Modulen låst
Kurstillfälle 4, Mars (2) 1248    

Kurstillfälle 5, April

Kurstillfälle 5, April
Modul slutförd Modul pågår Modulen låst
Kurstillfälle 5, April 1249    

Kurstillfälle 6, Maj

Kurstillfälle 6, Maj
Modul slutförd Modul pågår Modulen låst
Kurstillfälle 6, Maj 1251    
 
lägsta resultat måste visa måste skicka in måste bidra